Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn am hiểu sâu sắc về pháp luật và thực tiễn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, TALAW đã tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản, bán, mua, cho thuê, cho thuê lại, và các quy định về bảo đảm đối với bất động sản liên quan đến thương mại, bán lẻ, công nghiệp và khu cư trú, cũng như các thị trường phát triển hỗn hợp. TALAW tư vấn cho toàn bộ hoặc bất kỳ một giai đoạn nào của dự án bất động sản, xây dựng. Phạm vi tư vấn của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn lựa chọn các giải pháp/mô hình/cấu trúc tối ưu để thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản tại Việt Nam.
 • Thiết kế mô hình công ty kinh doanh bất động sản đáp ứng chiến lược kinh doanh của khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng đạt được các giấy phép cần thiết để thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản.
 • Trên cơ sở những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi đã tích lũy và qua tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, chúng tôi cung cấp các ý kiến pháp lý để giúp khách hàng đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.
 • Đánh giá tình trạng pháp lý sơ bộ về khu đất mà khách hàng đang có nhu cầu sử dụng quyền sử dụng đất/tài sản gắn liền trên đất để góp vốn thành lập doanh nghiệp.
 • Cơ cấu giao dịch bất động sản để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho khách hàng.
 • Hoạch định chiến lược phát triển Dự án kinh doanh Bất động sản (bao gồm hỗ trợ thực hiện thủ tục mua bán, chuyển nhượng bất động sản).
 • Soạn thảo các hợp đồng liên quan đến việc giao đất, tái định cư và đền bù đất (nếu được áp dụng).
 • Tham gia đàm phán và soạn thảo các hợp đồng xây dựng.
 • Tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng thuê, mua bán và chuyển nhượng bất động sản phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản. Soạn thảo các thỏa thuận, hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng bất động sản.
 • Hỗ trợ trong việc thành lập công ty kinh doanh bất động sản.
 • Giải quyết tranh chấp/Tranh tụng.