TALAW là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tài chính và ngân hàng, với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, có khả năng tiếp cận các nguồn lực liên quan đến chính sách về tài chính và ngân hàng tại Việt Nam. TALAW đã tư vấn cho nhiều công ty tài chính trong nước và quốc tế có danh tiếng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn về các sản phẩm ngân hàng và tín dụng.
 • Tư vấn về giao dịch tài chính và chứng khoán có tài sản bảo đảm.
 • Tư vấn về công cụ phái sinh và giao dịch cấu trúc vốn.
 • Tư vấn các giao dịch cho vay có bảo đảm.
 • Tư vấn về các giao dịch thương mại điện tử và trên chứng từ.
 • Tư vấn và soạn thảo các chính sách nội bộ, dịch vụ khách hàng và kiểm soát tuân thủ.
 • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu tài chính, thư tín dụng, tài liệu hỗ trợ tín dụng và thế chấp.
 • Tư vấn quỹ đầu tư, hợp đồng quyền chọn chứng khoán.
 • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn dự án công và cơ sở hạ tầng.
 • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn xây dựng và bất động sản.
 • Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn bao gồm bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán.
 • Tư vấn xử lý nợ xấu.
 • Tư vấn tái cấu trúc tài chính và xử lý mất khả năng thanh toán.

Tư vấn giải quyết tranh chấp ngân hàng, tài chính và bảo hiểm