TALAW với đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý am hiểu pháp luật về thuế và kế toán, không ngừng cập nhật những thay đổi của pháp luật Việt Nam về thuế và kế toán, luôn mong muốn mang lại những lợi ích tốt nhất cho khách hàng trong lĩnh vực này. Đội ngũ luật sư của chúng tôi đã tham gia rất sâu vào những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực thuế và kế toán. Chúng tôi đã thành công trong rất nhiều trường hợp và đạt được những ưu đãi tốt về thuế cho những dự án đầu tư tại Việt Nam của khách hàng. Dịch vụ tư vấn pháp luật về thuế và kế toán của TALAW bao gồm:

  • Tư vấn về thủ tục ưu đãi đầu tư về thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Tư vấn các vấn đề về miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân trong từng thời kỳ.
  • Tư vấn luật thuế và các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài, thuế chuyển nhượng vốn, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế xuất khẩu – nhập khẩu.
  • Tư vấn thuếthu nhập cá nhân cho người lao động trong doanh nghiệp.
  • Nhận ủy quyền của khách hàng, làm việc với các cơ quan thuế để làm rõ chính sách thuế, khiếu nại các quyết định về thuế.
  • Tư vấn về thuế trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), tái cấu trúc doanh nghiệp, chia tách, liên doanh, liên kết, chào bán vốn cổ phần và cổ phiếu, cấu trúc đầu tư vào Việt Nam, cấu trúc thuế và cấu trúc pháp lý hiệu quả về mặt hoạt động cho các tập đoàn đa quốc gia, cấu trúc các công cụ tài chính và các sản phẩm đầu tư, hoạch định về chuyển giá và nghiên cứu hồ sơ chuyển giá.