• Tư vấn giấy tờ, thủ tục lập di chúc, chia thừa kế, lập hợp đồng tặng cho, mua bán tài sản.
  • Tư vấn giấy tờ, thủ tục lập các loại hợp đồng, văn bản khác tại cơ quan Công chứng.
  • Tư vấn giấy tờ, thủ tục lập vi bằng tại Văn phòng thừa phát lại.