Được đào tạo luật tại Cộng hoà LB Đức, nguyên trưởng phòng Vụ pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, 20 năm kinh nghiệm về thương mại quốc tế và WTO.