Được đào tạo tại Úc, 8 năm kinh nghiệm về tư vấn doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.