10 năm kinh nghiệm về tư vấn doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tranh tụng các vụ việc dân sự, vụ án hình sự.