10 năm kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ án Hình sự, Dân sự, HNGĐ … các cấp