Trên 5 năm kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính tại Tòa án các cấp.