Luật sư Phàn A Thương

Trên 5 năm kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, đất đai, hành chính tại Tòa án các cấp. Tư vấn doanh nghiệp.