15 năm kinh nghiệm chuyên tranh tụng các vụ việc dân sự, vụ án hình sự.