8 năm kinh nghiệm chuyên tư vấn và giải quyết về các việc về tài chính, ngân hàng, chứng khoán.