Được đào tạo luật tại Cộng hoà LB Đức, nguyên chuyên viên chính Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tư pháp, 20 năm kinh nghiệm về hợp tác quốc tế.