Hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên tranh tụng về tài chính ngân hàng và các vụ án hình sự.