Trên 15 năm kinh nghiệm giải quyết các vụ việc về dân sự, hình sự, kinh doanh – thương mại.