Tư vấn đầu tư là một trong những dịch vụ pháp lý quan trọng mà TALAW thực hiện.Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam và nước ngoài, TALAW sẽ hỗ trợ khách hàng bằng các ý kiến tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực đầu tư trong nước và nước ngoài. Tất cả các yêu cầu của khách hàng, từ việc tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, công ty TNHH, chi nhánh, văn phòng đại diện, đến việc tìm kiếm đối tác hoặc đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước v.v. cũng đều được chúng tôi chú trọng giải quyết thận trọng và chúng tôi luôn sẵn sàng là đối tác pháp lý trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển kinh doanh tại Việt Nam và nước ngoài.