Tham gia tư vấn và tranh tụng tại Tòa án các vụ án: hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại, hôn nhân gia đình, đất đai, lao động, hành chính…

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia tư vấn, tranh tụng các vụ án hình sự, dân sự, thương mại, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình, hành chính tại Tòa án các cấp, bao gồm cả việc hỗ trợ pháp lý về các thủ tục thi hành các phán quyết của tòa án, trọng tài. Luật sư của chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp giải quyết tranh chấp một cách linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và có tính thực tiễn cao.  Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn và giải quyết các vụ án nêu trên với các cơ quan tố tụng (Từ giai đoạn điều tra cho đến giai đoạn thi hành bản án hình sự/dân sự).
  • Nghiên cứu và phân tích tranh chấp với những đánh giá về những lợi thế, bất lợi, những rủi ro có thể có và đưa ra các giải pháp cho khách hàng.
  • Kiểm tra và tư vấn về tài liệu và những bằng chứng hiện có liên quan đến tranh chấp.
  • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm cả đơn khởi kiện, phản tố.
  • Đại diện khách hàng đàm phán và thương thảo về tranh chấp với bên thứ ba.
  • Đại diện với tư cách là luật sư của khách hàng trước tòa án và trọng tài tại Việt Nam.
LP 4
Call Now Button