Tư vấn và giải quyết các sự kiện pháp lý, vụ việc, vụ án có yếu tố nước ngoài

TALAW cung cấp dịch vụ tư vấn và giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong các lĩnh vực: kinh doanh thương mại, các vụ việc dân sự, vụ án dân sự:

  • Tư vấn giấy tờ, thủ tục các vụ việc, vụ án có yếu tố nước ngoài.
  • Tư vấn về thẩm quyền giải quyết vụ việc, vụ án có yếu tố nước ngoài.
  • Đại diện, thay mặt để tham gia giải quyết các vụ việc, vụ án cho người nước ngoài tại Nam Việt.
Call Now Button