Tư vấn và soạn thảo các loại Hợp đồng

Với đội ngũ luật sư tinh thông pháp luật, thành thạo kỹ năng và giàu kinh nghiệm đàm phán, TALAW sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng đàm phán và giao kết các hợp đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả. TALAW sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng, cụ thể các công việc như sau:

  • Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng đã và/hoặc sẽ ký kết.
  • Cử luật sư tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng.
  • Soạn thảo các hợp đồng mẫu, các biên bản hợp tác phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
LP 2
Call Now Button