TALAW cung cấp dịch vụ tư vấn và giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong các lĩnh vực: kinh doanh thương mại, các vụ việc dân sự, vụ án dân sự:

  • Tư vấn giấy tờ, thủ tục các vụ việc, vụ án có yếu tố nước ngoài.
  • Tư vấn về thẩm quyền giải quyết vụ việc, vụ án có yếu tố nước ngoài.
  • Đại diện, thay mặt để tham gia giải quyết các vụ việc, vụ án cho người nước ngoài tại Nam Việt.
Call Now Button