Tháng Mười Một 14, 2017

Sàn giao dịch thương mại điện tử

 SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Sàn giao dịch thương mại điện tử là một thị trường điện tử được xây dựng cho phép các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động như mua bán hay thực hiện một số giao dịch khác. Chức năng của sàn giao dịch điện tử là cầu nối giữa người mua và người bán.

Các dịch vụ của Sàn giao dịch thương mại điện tử:
  Sàn giao dịch cung cấp nhiều dịch vụ như: Dịch vụ cộng tác, dịch vụ cộng đồng, tích hợp các giải pháp kinh doành, trung tâm điều phổi logistics toàn cầu cho các thành viên, bao gốm dịch vụ kho hàng và vận chuyển.
 Ngoài ra, sàn giao dịch điện tử cũng cung cấp các dịch vụ khác, tạo môi trường cho các bên đàm phán các giao dịch kinh doanh.

 Các hình thức của Sàn giao dịch thương mại điện tử:
 Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;
 Website cho phép người tham gia được lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;
 Website có chuyên mục mua bán trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;
Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

 Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử
1. Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử phải được thể hiện trên trang chủ của website.
2. Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử phải bao gồm các nội dung sau:
 Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;
 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;
 Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch;
 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong những giao dịch thực hiện trên sàn;
 Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;
 Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

3. Khi có thay đổi về một trong số các quy chế, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

 Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi.
 (024) 6.287.2777 
 0913040830/0918510174
 kieuanh.vu@luattamanh.com.vn 
 Văn Phòng: Tầng 3 nhà C, số 32 Hào Nam, Quận Đống Đa, Hà Nội.

dang-ky-website-thuong-mai-dien-tu

Câu chuyện pháp luật, TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN, TT&SK TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button