Trên 20 năm nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Đại học; Tư vấn và giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, tài chính ngân hàng, pháp chế doanh nghiệp.

Call Now Button