Trên 25 năm nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Đại học; Tư vấn và giải quyết các vụ án dân sự, đất đai, lao động, hành chính tại các cấp Tòa án.

Call Now Button