Trên 15 năm kinh nghiệm tư vấn và tranh tụng các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, đất đai, hành chính tại Tòa án các cấp.