• Tư vấn tình trạng pháp lý của BĐS sẽ giao dịch (tài sản thừa kế, tặng cho, mua bán, thế chấp, đấu giá).
  • Tư vấn giấy tờ, thủ tục lập hợp đồng công chứng.
  • Tư vấn và làm thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nộp hồ, nộp thuế) để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Call Now Button